Uzavření pracoviště občanských průkazů a pasů v Přerově

Ve dnech 16. - 31. března 2023 bude pro veřejnost uzavřeno pracoviště agend občanských průkazů a cestovních dokladů. Z důvodu stěhování pracoviště občanských průkazů a cestovních dokladů Magistrátu města Přerova ze sídla nám. T. G. Masaryka 16 na nové sídlo Kratochvílova 14  dojde ke dvoutýdenní odstávce.  Od pondělí 3. dubna 2023 bude pracoviště OP a CD fungovat na novém sídle Kratochvílova 14  (prostory bývalé galerie na začátku velké pasáže).

V tomto termínu nebude možné vůbec pořizovat žádosti o vydání dokladů - občanských průkazů a cestovních dokladů. Předávat občanské průkazy, popř. oznámit ztrátu či odcizení dokladů bude možné v omezené míře v termínu od 20. do 29. března 2023 na provizorně vytvořeném pracovišti úřadu na adrese Bratrská 34.

Nejbližší úřady s rozšířenou působností, kde je možné po dobu dvoutýdenního uzavření agend podat žádost o občanské průkazy a cestovní doklady bez ohledu na trvalé bydliště:

Oznámit ztrátu nebo odcizení občanského průkazu je možné taky na kterémkoliv oddělení Policie ČR.

Od pondělí 3. 4. 2023 budou agendy občanských průkazů a cestovních dokladů fungovat na nové adrese: Přerov, Kratochvílova 14, (prostory bývalé galerie na začátku velké pasáže).

Ke stažení: Pro obce správního obvodu - upozornění uzavření pracoviště OP a CD.pdf