Úhrada místních poplatků za rok 2023

Vážení občané Žádáme Vás o úhradu místních poplatků za rok 2023 v termínu do 30. 6. 2023.


Výše poplatků :

Poplatky plaťte převodem na účet obce Lhotka.

Bankovní spojení: KB Přerov, č.ú.: 28 128 831 / 0100 - do zprávy pro příjemce uveďte Vaše jméno a č.p. objektu.

Občané, kteří nemají možnost bezhotovostní platby, mohou poplatky uhradit ve středu ve dnech 21. 6. a 28. 6. 2023.