Vyhlášky obce

Aktuálně platné vyhlášky

Obecně závazná vyhláška obce Lhotka č.1/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Obecně závazná vyhláška obce Lhotka č.2/2019 o místním poplatku ze psů

Obecně závazná vyhláška obce Lhotka č.1/2020 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství


Archiv neplatných vyhlášek

Obecně závazná vyhláška obce Lhotka č.2/2010, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství