Historie a současnost obce

Obec Lhotka leží 7 km severně od města Přerova. Tam také spáduje za vyšší občanskou vybaveností i za pracovními příležitostmi.

Původní jméno obce znělo MALÁ LHOTA. Počátky osídlení zde sahají do 11. století. Nejvýznamnějším držitelem obce byl ve 13. století Vikan z Majetína. Obec pak ve své historii velmi často měnila majitele, vždy se však jednalo o drobné feudály. Původně zde stávalo 7 domů, po třicetileté válce jen 5.

Na katastru obce Lhotka se nachází PŘÍRODNÍ PAMÁTKA LHOTKA U PŘEROVA .

Obec je zajímavým místem pro turistiku a rekreaci. Poblíž obce vede dálková CYKLISTICKÁ TRASA JANTAROVÁ, která prochází městy Přerov a Olomouc. V Přerově se tato cyklotrasa spojuje s cyklostezkou BEČVA a v Olomouci se kříží s další dálkovou cyklotrasou MORAVSKOU.

Doplňující informace: