Matrika

Obec Lhotka matričně spadá pod matriku obecního úřadu v Kokorách.

Tam si můžou občané zažádat o vydání všech dokladů. Bližší informace naleznete na stránkách obce Kokory.

Úřední hodiny matriky jsou totožné s úředními hodinami Obecního úřadu Kokory.
Telefonní spojení: 581 746 253, mob. 775 551 310

Matriční úřad poskytuje

 • Provádí zápisy do knihy manželství
 • Provádí zápisy o určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů
 • Přijímá doklady k uzavření manželství
 • Přijímá nalezené občanské průkazy a další potvrzení, občanské průkazy zemřelého
 • Přijímá oznámení o narození dítěte a provádí zápis do knihy narození ( v případě narození dítěte v matričním obvodu)
 • Přijímá oznámení o užívání české podoby cizojazyčného jména
 • Přijímá oznámení o úmrtí a provádí zápis do knihy úmrtí
 • Přijímá oznámení o znovu přijetí předchozího příjmení po rozvodu
 • Přijímá prohlášení o užívání dvou jmen
 • Přijímá prohlášení o užívání pouze jednoho příjmení
 • Přijímá prohlášení o volbě druhého jména
 • Přijímá protokoly o uzavření církevního sňatku
 • Přijímá souhlasné prohlášení osvojitelů o zvolení jména pro osvojence
 • Přijímá žádosti o nahlédnutí do matriční knihy, vystavení matričního dokladu a vydává výpisy z matrik (rodné, oddací, úmrtní listy)
 • Přijímá žádosti o provedení zápisu příjmení ženy do matriční knihy
 • Přijímá žádosti o uzavření manželství, zajišťuje svatební obřad
 • Přijímá žádosti o vydání matričních dokladů (rodného, oddacího, úmrtního listu)
 • Přijímá žádosti o vydání osvědčení o splnění požadavků zákona o rodině pro uzavření církevního sňatku
 • Přijímá žádosti o vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v cizině
 • Přijímá žádosti o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů
 • Přijímá žádosti o vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství
 • Přijímá žádosti o výdej údajů z evidence obyvatel
 • Přijímá žádosti o zápis do zvláštní matriky
 • Přijímá žádosti o zápis narození, uzavření manželství, úmrtí státních občanů ČR do zvláštní matriky v Brně
 • Přijímá žádosti o zápis příjmení v matriční knize v mužském tvaru
 • Přijímá žádosti o změnu jména nebo příjmení
 • Přijímá žádosti o změnu příjmení za trvání manželství
 • V daných případech zadržuje občanský průkaz
 • Vede sbírku listin a matriční knihy narození, uzavření manželství a úmrtí
 • Vydává oddací listy
 • Vydává osvědčení pro uzavření církevního sňatku
 • Vydává potvrzení o občanském průkazu
 • Vydává potvrzení o skutečnostech zapsaných v matriční knize
 • Vydává rodné listy
 • Vydává údaje z evidence obyvatel
 • Vydává úmrtní listy
 • Vydává vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v cizině
Vytvořeno 9.9.2020 10:44:31 | přečteno 1231x | MMPr