Přírodní památka Lhotka u Přerova

Na katastru obce Lhotka se nachází Přírodní památka Lhotka U Přerova, která je od roku 1951 chráněna jako naleziště významných teplomilných druhů na kulmských břidlicích. Lokalita je významná pro šíření teplomilné vegetace na střední Moravě. Tato památka byla původně zřízena jako státní přírodní rezervace ministerstvem školství, věd a umění v roce 1951 na celkové ploše 5,0650 ha. Předmětem ochrany je uchování a rozvoj vzácné xerotermní vegetace skalní a drnové stepi v předhůří Nízkého Jeseníku a jedné z druhově nejbohatších lokalit květeny na Přerovsku. Území Lhotka bylo dle §14 Zákona č. 114/92 Sb. vyhlášeno za zvláště chráněné (ZCHÚ).

více

Aktuality

Úřední deska

Kalendář akcí

Mapa